دادگاه در پرونده تعرض جنسی به نفع تیلور سوییفت رای داد

تیلورسوییفت حق نشر عکس AFP

دادگاهی در شهر دنور ایالت کلرادو حکم کرد که دی‌جی سابق، دیوید مولر با دست زدن به باسن تیلور سوییفت، خواننده مشهور آمریکایی، در کنسرتی در سال ۲۰۱۳ مرتکب تعرض جنسی شده است.

محافظ خانم سوییفت در دادگاه شهادت داد که دیده آقای مولر دستش را به زیر دامن خانم سوییفت برده بود.

آقای مولر ابتدا سعی کرد از خانم سوییفت شکایت کند که با طرح چنین ادعایی به شهرت او لطمه زده و باعث شده کارش را از دست بدهد اما هفته پیش قاضی این شکایت را معتبر ندانست.

دادگاه به طور نمادین یک دلار به عنوان غرامت برای خانم سوییفت در نظر گرفت. او خود درخواست چنین غرامتی را کرده بود.

هیئت منصفه همچنین ادعای آقای مولر درباره مادر خانم سوییفت و مدیر برنامه‌های او را وارد ندانست.

خانم سوییفت در بیانیه‌ای پس از صدور حکم دادگاه گفت: "من می‌دانم که در زندگی، در جامعه و توانایی‌ام برای به دوش کشیدن هزینه سنگین دفاع از خودم در دادگاه از امتیاز و امکانات بهره‌مند بوده‌ام."

"امیدوارم بتوانم به کسانی که باید صدایشان شنیده شود کمک کنم. بنابراین در آینده به نهادهای متعددی کمک مالی خواهم کرد تا قربانیان حمله جنسی بتوانند از خودشان دفاع کنند."