فیلمی درباره مشکل تحصیل ناشنوایان در بریتانیا؛ بهترین فیلم کوتاه رودآیلند آمریکا شد

فیلمی درباره مشکل تحصیل ناشنوایان در بریتانیا؛ بهترین فیلم کوتاه رودآیلند آمریکا شد

کودک خاموش نام فیلمی کوتاهی است که به تازگی در جشنواره بین المللی رود آیلند آمریکا، جایزه بهترین فیلم کوتاه را گرفت. فیلم، درباره مشکل ناشنوایان در دسترسی به تحصیلات در بریتانیاست. فیلمبردار این فیلم هم جایزه بهترین فیلمبرداری را گرفته است. گزارش آناهیتا شمس برای ناشنوایان زیرنویس شده است.