نود سالگی حسین دهلوی، استاد موسیقی ارکسترال ایران

حسین دهلوی، یکی از برجسته ترین آهنگسازان ایرانی ۹۰ ساله شد. استاد دهلوی یکی از تاثیر گذارترین هنرمندان معاصر در زمینه موسیقی ارکسترال ایران و همچنین آموزش موسیقی در تهران بوده است. پژمان اکبرزاده به همین بهانه مروری داشته بر آثار حسین دهلوی و درباره وضعیت کنونی این هنرمند گفتگویی کرده با فرزند او، هومن دهلوی.