از پشت حصارهای اردوگاه پناهندگان مانوس، تا جشنواره فیلم لندن
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

از پشت حصارهای اردوگاه پناهندگان مانوس، تا جشنواره فیلم لندن

چوکا، الان ساعت چنده؟ این اسم مستندی است درباره پناهجویان استرالیا در جزیره مانوس که به جشنواره فیلم لندن راه پیدا کرده. یکی از کارگردان‌های این فیلم، بهروز بوچانی، از پناهجویان زندانی در مانوس است که این مستند را با دوربین موبایل و مخفیانه فیلم برداری کرده. این مستند از امروز در جشنواره فیلم لندن پخش می‌شود. فریبا صحرایی نگاهی انداخته به این مستند و پشت پرده آن.

موضوعات مرتبط