سلفی‌چینو چیست؟ جوابش را از صاحب یک قهوه‌خانه در لندن بشنوید

سلفی‌چینو چیست؟ جوابش را از صاحب یک قهوه‌خانه در لندن بشنوید

قهوه خانه‌ها برای تشویق مردم به نوشیدن قهوه بیشتر، ابداعات زیادی می‌کنند. به ویژه اینجا در لندن که یک قهوه خانه از سلفی چینو پرده برداشته است.