افتتاح کتابخانه هما ناطق، تاریخ پژوه ایرانی، در تاجیکستان

افتتاح کتابخانه هما ناطق، تاریخ پژوه ایرانی، در تاجیکستان

در آستانه سالروز مرگ هما ناطق، تاریخ پژوه ایرانی، کتابخانه او در در پایتخت تاجیکستان افتتاح می‌شود. خانم ناطق در باره تاریخ مشروطیت و دوران قاجار تحقیقات فراوانی انجام داده بود. هما ناطق در دانشگاه‌های تهران و سوربن فرانسه در رشته تاریخ تدریس می‌کرد. سهراب ضیا از شهر دوشنبه گزارش می‌دهد.