هفتمین جشنواره فیلم‌های ایرانی در پراگ

هفتمین جشنواره فیلم‌های ایرانی در پراگ

در سال‌های اخیر جشنواره‌های متعددی در شهر‌های مختلف جهان به فیلم‌های ایرانی و عمدتا فیلم‌های مستقلی که در داخل یا خارج از این کشور ساخته می‌شود پرداخته‌اند. در این میان پراگ پایتخت جمهوری چک، برای هفتمین سال میزبان جشنواره‌ای است که به بزرگترین جشنواره فیلم‌های ایرانی در خارج از کشور بدل شده است. محمد عبدی ، از این جشنواره گزارش می‌دهد