پایان انحصار ۱۳۰ ساله یک خانواده بر بهترین ساکسوفون های دنیا

سختی رقابت با شرکتهای چینی حالا به دنیای ساکسوفونها هم رسیده و حالا به این دلیل شرکت فرانسوی آنری سالمر، سازنده ساکسوفون های مشهور سالمر، می خواهد بخش زیادی از سهامش را به یک شرکت خصوصی واگذار کند.