نمایشگاهی در بریتانیا؛ از اعتقادات مردم از چهل هزار سال پیش تا امروز

نمایشگاهی در بریتانیا؛ از اعتقادات مردم از چهل هزار سال پیش تا امروز

عبادت و پرستش یک خدا یا خدایان، از هزاران سال پیش بخشی از زندگی انسان بوده. در موزه بریتانیا نمایشگاهی برپاست از اشیایی که نشان دهنده اعتقادات مردم در جوامع مختلف از چهل هزار سال پیش تا امروز است. آناهیتا شمس از این نمایشگاه گزارش می‌دهد.