اولین جشن رسمی سده در تاجیکستان

اولین جشن رسمی سده در تاجیکستان

امروز برای اولین بار جشن سده در تاجیکستان به طور رسمی برگزار شد. رئیس جمهوری تاجیکستان در پیامی تلویزیونی به مردم کشورش تبریک گفته است. پاییز گذشته، ۳۰ ژانویه یا ۱۰ بهمن روز جشن سده در تاجیکستان اعلام شد. سده از جشن‌های کهن ایرانیان و فارسی زبانان است. سهراب ضیا از دوشنبه گزارش می‌دهد.