اولین نمایش مستندی درباره طاق کسری

اولین نمایش مستندی درباره طاق کسری

طاق کسری با قدمتی دوهزار ساله بلندترین طاق دست‌ساز بشر لقب گرفته. بنایی که بخشی از کاخ مدائن بوده و یکی از سازه‌های باشکوه دوران ساسانیان است. طاق کسری در جنوب بغداد واقع شده. چهاردهم بهمن، در لندن مستندی درباره این بنا در دانشگاه سواز به نمایش درآمد که بخشهایی از آن را اینجا دیده و با تهیه کننده آن، پژمان اکبرزاده، گفتگو می‌کنیم. نمایش لندن، اولین نماش جهانی این مستند بود.