تاریخ ادبی ایران در گفتگو با عباس امانت

تاریخ ادبی ایران در گفتگو با عباس امانت

عباس امانت، استاد دانشگاه ییل و از برجسته‌ترین مورخان ایرانی، اخیرا کتابی با نام «ایران نوین» منتشر کرده است. کتابی حدود ۱۰۰۰ صفحه که نگارش آن نزدیک به بیست سال طول کشیده است.

این کتاب تاریخ ایران را از زمان عصر صفوی تا دوره حاضر بررسی می‌کند. کتاب عباس امانت از شرح رخدادها و تاریخ سلسه‌ها فراتر می‌رود و به فرهنگ و هنر، به خصوص ادبیات هم می‌پردازد.

برنامه تماشا با عباس امانت درباره ادبیات فارسی در بستر تاریخ ایران گفتگو کرده است.