هنرمندی که با نقاشی در مترو بیماریش را درمان می‌کند

هنرمندی که با نقاشی در مترو بیماریش را درمان می‌کند

در بریتانیا، هنرمندی پیدا شده که هر روز در مترو نقاشی می‌کشد و نقاشی‌هایش را رایگان به مسافران می‌دهد. البته این نقاشی‌ها علاوه بر شاد کردن مسافران به درمان بیماری این فرد هم کمک می‌کند. جزئیات بیشتر را از زبان خودِ لیز اتکین بشنوید.