موزه لوور فرانسه؛ میزبان آثاری از دوران قُجَر
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

موزه لوور فرانسه؛ میزبان آثاری از دوران قَجَر

همزمان با برپایی نمایشگاهی از آثار موزه لوور فرانسه در تهران، شاخه لوور در شهر لانس در شمال فرانسه هم میزبان آثاری از دوران قاجار است. عاصفه برات به تماشای این نمایشگاه رفت.

موضوعات مرتبط