نمایش آثار هنرمندان و نقاشان ایرانی در لندن
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نمایش آثار هنرمندان و نقاشان ایرانی در لندن

در سالهای اخیر آثار هنرمندان و نقاشان ایرانی بیش از پیش به دنیا معرفی شده و کارهایشان طرفداران زیادی پیدا کرده. این استقبال باعث شده که خیلی از حراجی‌ها و گالری‌های معتبر دنیا به دنبال نمایش و فروش آثار این هنرمندان باشند. تا آنجا که در لندن یک گالری دائمی برای آثار ایرانی برپا شده. عاصفه برات سری زده به گالری کاما (CAMA) در لندن.

موضوعات مرتبط