"زنان مقاوم" در جشنواره فیلم مستند شفیلد

"زنان مقاوم" در جشنواره فیلم مستند شفیلد

سه شنبه، جشنواره فیلم های مستند شفیلد در شمال انگلستان پایان یافت. جشنواره ای که بیست و پنج سالگی اش را جشن گرفت به یکی از معتبرترین جشنواره های مستند اروپا تبدیل شده‌است. امسال، زنانی که مقابل ظلم مقاومت می کنند سوژه داستان چند فیلم بود. شهریار صیامی آنجا رفت تا از نزدیک صدای آنها را بشنود. این گزارش را ببینید.