در گذشت هادی شفائیه؛ پایه‌گذار عکاسی آکادمیک در ایران

در گذشت هادی شفائیه؛ پایه‌گذار عکاسی آکادمیک در ایران

هادی شفائیه عکاس پیشکسوت ایرانی درگذشت. او را طراح و پایه‌گذار رشته عکاسی در دانشگاه‌های ایران می‌دانند. آقای شفاییه سال‌ها به تدریس عکاسی از جمله در دانشگاه‌ تهران پرداخت. کتاب‌هایی درباره عکاسی و مجموعه‌هایی از عکس‌ هایش، منتشر شده است. هادی شفائیه در سالهای اخیر در آمریکا زندگی می کرد. او به هنگام مرگ ۹۵ سال داشت. در این رابطه با حس سربخشیان عکاس و مستند ساز گفتگو کردیم.