جواهرسازی که از سوزن‌دوزی افغانستان الهام می‌‌‌گیرد

جواهرسازی که از سوزن‌دوزی افغانستان الهام می‌‌‌گیرد

هفت سال پیش موزه بریتانیا نمایشگاهی برگزار کرد با گنجینه ای از جواهرات که از جنگ های افغانستان جان سالم به در برده بود. از سیما وزیری هنرمند ایرانی هم دعوت شد مجموعه ای مرتبط با آن نمایشگاه بسازد و کارهایش را به فروشگاه این موزه ببرد. تمام قطعات مجموعه او خیلی زود فروخته شد و سیما وزیری تا امروز هم جزء پرفروش ترین طراحان جواهر در موزه بریتانیاست. تازه ترین مجموعه او الینا نام دارد نام دختری پشتون در افغانستان. این مجموعه با الهام از هنر سوزن دوزی اقوام مختلف افغانستان ساخته شده است. ناجیه غلامی در لندن با سیما وزیری به گفتگو نشست.