تصاویر مستند از جنگ جهانی اول؛ رنگی و سه بعدی

تصاویر مستند از جنگ جهانی اول؛ رنگی و سه بعدی

پیتر جکسون، خالق ارباب حلقه ها، برای نخستین بار جنگ جهانی اول را به صورت مستندی سه بعدی و رنگی به روی پرده سینما می برد. فیلم 'آنها پیر نمی شوند' روایت بزرگترین جنگ تاریخ معاصر از نگاه سربازان است: روایتی رنگی از جنگی سیاه و سفید.

ویل گوپرتز، سردبیر بخش هنر بی بی سی، گفت‌وگویی داشته با کارگردان این فیلم.