"بوهمین راپسودی" تلاش برای به تصویرکشیدن فردی مرکوری

"بوهمین راپسودی" تلاش برای به تصویرکشیدن فردی مرکوری

بوهمین راپسودی یا حماسه کولی در سینماهای لندن به روی پرده رفته‌است. فیلمی که زندگی فِرِدی مرکوری خواننده اصلی گروه کوین را به تصویر کشیده، اما داستان زندگی این خواننده سرشناس راک از هزاران کیلومتر دورتر از لندن آغاز شد، از جزیره زنگبار در اقیانوس هند. از جزیره زنگبار در اقیانوس هند. گزارش ویکتوریا واهوندا خبرنگار بی بی سی را ببینید.