بازگشایی موزه ملی سوریه

بازگشایی موزه ملی سوریه

درهای موزه ملی سوریه پس از شش سال تعطیلی در دمشق بار دیگر به روی بازدید کنندگان باز شد. کلکسیون این موزه در جریان جنگ داخلی سوریه برای محافظت به مکان امنی انتقال یافته بود. بازگشایی بخشی از این موزه نشان دهنده تلاش سوریه برای بازگشتن به شرایط عادی است.

کاوه مشکات گزارش می دهد.