بالاترین نشان افتخارغیرنظامی آمریکا به سلطان راک اند رول
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بالاترین نشان افتخارغیرنظامی آمریکا به سلطان راک اند رول

چهار دهه بعد از درگذشت سلطان راک اند رول، بالاترین نشان افتخار غیرنظامی آمریکا به او تعلق گرفت. الویس پریسلی از جمله هفت شخصیتی بود که دونالد ترامپ به آنها نشان آزادی داد.

گرت بارلو گزارش می دهد.