باله شهرزاد؛ قهرمان اصلی، فرح پهلوی است
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

زندگی فرح پهلوی بر صحنه تئاتر روسیه

اخیراً در تئاتر اپرا و باله شهر پـِـرم روسیه، باله "شهرزاد" روی صحنه رفت. شهرزاد این نمایش، از هزار و یک شب نیست، بلکه از تاریخ معاصر ایران است. قهرمان اصلی، فرح پهلوی است. همزمان با مرور رویدادهایی از زندگی او، صحنه‌هایی از تاریخ معاصر ایران هم به روی صحنه می‌رود. قرار است باله شهرزاد به کارگردانی آلکسی میروشنیچنکو در اروپا هم به نمایش درآید. داریوش رجبیان گزارش می‌دهد.