روز زمین: زنانی که برای تغییر کار می‌کنند

عکاسان موسسه لنزاشنال،‌ که یک سازمان غیرانتفاعی زنان است مجموعه عکسها و داستان زنانی را در آفریقا منتشر کرده که زندگی آنها از راه حفظ محیط زیست می‌گذرد.

پلاستیک جمع کن

منبع تصویر، DOREEN NTUMY/FIBI AFLOE/LENSATIONAL

در شهر اکرا پایتخت غنا، آب آشامیدنی در کیسه‌های پلاستیکی فروخته می‌شود. سراسر خیابان‌ها را این کیسه ها پر کرده است. یا سوله،‌ زن ۴۵ ساله کارش جمع کردن این کیسه‌های پلاستیکی خالی و تحویل دادن آنها به یک شرکت بازیافت است. او باید خرج فرزندان و نوه هایش را بدهد.

او می‌گوید خوشحال است که می‌تواند سهمی در پاکسازی شهر آکرا داشته باشد.

منبع تصویر، LENSATIONAL/DOREEN NTUMY

بارانی که از کیسه‌های پلاستیکی آب تهیه شده است.

بذرهای تغییر

منبع تصویر، VICTORIA AKEERE/LENSATIONAL

زنان در بندر پورت هارکورت نیجریه نوعی تخم کدو را در مقابل آفتاب خشک می‌کنند. اغلب فقط زنان هستند که این نوع دانه ها را که برای تقویت خاک و همچنین خواص غذایی زیادش میکارند و تخمه‌های آن را برای مصرف آماده می‌کنند.

از ساخت مهره های زینتی تا حفاظت محیط زیست

منبع تصویر، TETEK MANINA/LENSATIONAL

یک زن از قبیله ماسایی در آمبوسلی کنیا در حال ساخت زینت آلات. زنان این منطقه با فروش این زینت آلات دست‌ساز چراغ هایی می‌خرند که منطقه محل زندگی‌شان را روشن می‌کند و به کمک این چراغ‌ها حیوانات وحشی کمتر هدف گلوله قرار می‌گیرند و کشته می‌شوند.

منبع تصویر، NURUANTAI KEUWA/LENSATIONAL

منبع تصویر، LENSATIONAL/LEINA LALAITO

در سنت قبیله ماسای،‌ زنان از گله حیوانات نگهداری می‌کنند و همچنین می‌توانند حیات وحش را زیر نظر داشته باشند. زنی که در عکس می‌بینید با گروهی کار می‌کند که وابسته به صندوق جهانی حمایت از حیوانات هستند.