تئاتر'کشتن مرغ مقلد' در زمره سودآورترین نمایش‌های جهان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تئاتر'کشتن مرغ مقلد' در زمره سودآورترین نمایش‌های جهان

رمان 'کشتن مرغ مقلد' یکی از شناخته‌شده‌ترین آثار ادبیات داستانی در جهان، حالا به یکی از سودآورترین نمایش های دنیا هم تبدیل شده است. این نمایش که قصه نژادپرستی در سیستم قضایی ایالت‌های جنوبی آمریکا را روایت می‌کند، در شش ماهی که در برادوی نیویورک روی صحنه رفته، ۴۰ میلیون دلار فروش داشته است.

نیک براینت خبرنگار بی‌بی‌سی گزارش می‌دهد.