نمایشگاه هنری پنج جوان ایرانی در نیویورک

نمایشگاه هنری پنج جوان ایرانی در نیویورک

آثار پنج هنرمند جوان ایرانی در نیویورک به نمایش گذاشته شده است. یکی از آنها به خاطر اثری که در انتقاد از دونالد ترامپ خلق کرده، مورد توجه روزنامه‌ها آمریکا مثل نیویورک تایمز قرار گرفته. آثار چهار هنرمند دیگر هم در یکی از گالری های معروف شهر نمایش داده شده است.

بهمن کلباسی گزارش می‌دهد.