'دختر آبی' از نگاه شما

مرگ سحر خدایاری، دختر ایرانی عاشق فوتبال که در پی جراحات ناشی از خودسوزی درگذشت، بسیاری را تحت تاثیر قرار داده است. چند مخاطب هنرمند بی‌بی‌سی به یاد او این طرح‌ها را کشیده‌اند و فرستاده‌اند.

خانم خدایاری اسفند ماه گذشته موقع ورود به استادیوم آزادی با لباس مبدل مردانه دستگیر شده بود. او روز ۱۱ شهریور در مقابل ساختمان دادگاه انقلاب در تهران خود را به آتش کشید. او طرفدار تیم استقلال بود و به همین دلیل از او با نام دختر آبی نام می‌برند.

حق نشر عکس UGC
حق نشر عکس UGC
حق نشر عکس UGC
حق نشر عکس UGC
حق نشر عکس UGC