جوایز عکاسی طنز حیات وحش؛ منتخبان سال ۲۰۱۹

حق نشر عکس HARRY M. WALKER/COMEDY WILDLIFE PHOTOGRAPHY AWARDS

ماهی هراسان، خرس‌های شرمگین و جغدهای شوخ.

اینها از جمله منتخبان مرحله نهایی "جوایز عکاسی طنز حیات وحش" هستند؛ با نگاهی به عکس‌ها در می‌یابید که شایستگی شرکت در رقابتی با چنین نامی را دارند.

برندگان این مسابقه دو ماه دیگر معرفی می‌شوند.

حیات وحش حق نشر عکس ANTHONY N PETROVICH/COMEDY WILDLIFE
حیات وحش حق نشر عکس ALASTAIR MARSH/COMEDY WILDLIFE PHOT
حیات وحش حق نشر عکس KEVIN SAWFORD/COMEDY WILDLIFE PHOTO
حیات وحش حق نشر عکس SARAH SKINNER/COMEDY WILDLIFE PHOTOGRAPHY AWARDS
حیات وحش حق نشر عکس TILAKRAJ'NAGARAJ/COMEDY WILDLIFE PHOTOGRAPHY AWARD
حیات وحش حق نشر عکس VICKI JAURON/COMEDY WILDLIFE PHOTOGRAPHY AWARDS
حیات وحش حق نشر عکس THOMAS D MANGELSEN/COMEDY WILDLIFE PHOTO AWARDS
حیات وحش حق نشر عکس VALTTERI MULKAHAINEN/COMEDY WILDLIFE PHOTO AWARDS
حیات وحش حق نشر عکس DONNA BOURDON/COMEDY WILDLIFE PHOTOGRAPHY AWARDS

اعلام برنده عکاسی طنز حیات وحش ۱۳ نوامبر خواهد بود

موضوعات مرتبط