بالرینی که از پوشیدن جوراب صورتی خودداری کرد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بالرینی که نخواست جوراب صورتی بپوشد

پرشس ادمز، رقصنده باله متولد آمریکاست و از ستارگان باله امروز بریتانیا است. بعد از تمرین و آموزش در معتبرترین موسسات و مدارس آموزش باله سراسر جهان از جمله آکادمی نمایش و رقص بالشوی مسکو، در سال ۲۰۱۷ عنوان بهترین هنرمند باله ملی انگلستان را کسب کرد و سال گذشته نیز جایزه ملی رقص را از آن خود کرد.

بحث سال گذشته او با رئیسش درباره جوراب شلواری صورتی در بریتانیا به رسانه ها کشیده شد. او یکی از برگزیدگان فصل صد زن بی‌بی‌سی است و در مصاحبه با بی‌بی‌سی گفت که همه هدفش این بوده که بتواند میان الگو بودن برای سایرین و پذیرش همه ویژگی‌های مثبت و منفی خودش یک تعادل برقرار کند.

موضوعات مرتبط