آلیسیا آلونسو، بنیانگذار باله ملی کوبا، در ۹۸سالگی درگذشت
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آلیسیا آلونسو، بنیانگذار باله ملی کوبا، در ۹۸سالگی درگذشت

آلیسیا آلونسو، بنیانگذار باله ملی کوبا، در ۹۸سالگی درگذشت. او هم به عنوان یک رقصنده و هم به عنوان یک طراح رقص، در جهان تحسین شده بود. او در جریان جنگ سرد، باله کوبا را به یک رقیب جدی آمریکا و شوروی تبدیل کرد. همه این ها با وجودی که بینایی خیلی ضعیفی داشت، آن هم از سنین نوجوانی. نگاهی کنیم به زندگی او.