گوگوش: مهم به رسمیت شناخته شدن از سوی مردم است
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گوگوش: مهم به رسمیت شناخته شدن از سوی مردم است

گوگوش، خواننده سرشناس ایرانی می‌گوید که درج نام او در فهرست سینماگران توسط وزارت ارشاد ایران برایش اهمیت ندارد. خانم گوگوش به بی‌بی‌سی فارسی گفت برایش مهم این است که مردم به او رسمیت بدهند که داده‌اند. اخیرا درج نام فائقه آتشین یا گوگوش و بهروز وثوقی در پایگاه تاریخ‌نگاری سینمای ایران واکنش‌هایی برانگیخته بود و از جمله روزنامه کیهان به آن اعتراض کرده بود.

مهرزاد کهن‌روز گزارش می‌دهد.