اعتراض هراتی‌ها به ثبت دوتار به نام ایران در یونسکو؛ دوتار میراث مشترک فرهنگی است

اعتراض هراتی‌ها به ثبت دوتار به نام ایران در یونسکو؛ دوتار میراث مشترک فرهنگی است

دو هفته پس از ثبت دوتار به عنوان یک ساز ایرانی در یونسکو، شماری از فرهنگیان در هرات، در غرب افغانستان، خواستار تجدید نظر در این تصمیم شدند. در فراخوانی که از موسسه مطالعات استراتژیک افغانستان منتشر کرده، آمده که دوتار ساز مشترک منطقه‏یی است که شامل ایران، افغانستان و تاجیکستان می‌شود.

محمد قاضی‌زاده از هرات گزارش می‌دهد.