جشنواره موسیقی یخی در ایتالیا

جشنواره موسیقی یخی در ایتالیا

در شمال ایتالیا، بر فراز یخچال‌های پرستا، یک جشنواره موسیقی یخی برگزار می‌شود. در دورن گنبد یخی مخصوص ۳۰۰ صندلی برای تماشاگران درنظر گرفته شده و سازها هم همگی از آب‌های یخزده ساخته شده‌اند. این نوزازندگان یخی امیدوارند که توجه‌‌ها را به یخچال‌های کوچک منطقه جلب کنند. یخچال هایی که به گفته کارشناسان به دلیل گرم شدن کره زمین در حال ذوب شدن هستند.