پیانوی ۲۲۰ ساله برای مزایده در اسرائیل

پیانوی ۲۲۰ ساله برای مزایده در اسرائیل

پیانویی که لقب جاودانه گرفته، قرار است در اسرائیل به مزایده گذاشته شود. پیانوی "سیه نا" بیش از ۲۲۰ سال قدمت دارد و انتظار می رود بیش از یک میلیون دلار فروخته شود.

گائل مک للان گزارش می‌دهد.