قصه‌های قد و‌ نیم قد؛ لاک‌پشت و آدامس بادکنکی چسبناک به روایت مهرانگیز کار

مهرانگیز کار، حقوقدان، داستان 'لاک‌پشت و آدامس بادکنکی چسبناک' را برای شما می‌خواند که نوشته‌ آرام شبستری است. تصاویر هم کار هما فیروز است.