Media Player
موسیقی برای امید در دوران سیطره کرونا
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.
13.04.2020

موسیقی برای امید در دوران سیطره کرونا

آندریا بوچلی خواننده معروف ایتالیایی سبک اپرا در یک کلیسای خالی در میلان کنسرتی برگزار کرد.