موسیقی جنگ؛ از مارش شهریار تا نوحه‌های شب عملیات

موسیقی جنگ؛ از مارش شهریار تا نوحه‌های شب عملیات

موسیقی‌هایی که در دوران جنگ ایران و عراق از رادیو، تلویزیون شنیده می‌شد، ترکیبی بود از نوحه سرایی، سرود و موسیقی حماسی و سنتی. آثاری که بیشتر سعی داشتند جامعه را در برابر دشمن به هیجان بیاروند و مضمونی مذهبی و ملی گرایانه داشتنند. در این مدت اما هنرمندان موسیقی ایران آثاری تولید کردند که در یاد و خاطره بسیاری باقیمانده است.

کاوه مشکات گزارش می‌دهد.