محمدرضا شجريان: ربنا وقف مردم است

محمدرضا شجريان: ربنا وقف مردم است

ربنا وقف مردم است. این جمله محمدرضا شجریان بود، اما این قطعه وقفی قصه دورو درازی دارد. محمد رضا شجریان که در نوجوانی قاری قران هم بود در سال ۵۸ به صدا و سیما جمهوری اسلامی دعوت شد تا نیروهای جوان را آموزش دهد که کاستی برای ماه رمضان آماده کنند. اما همه چیز طبق برنامه پیش نرفت.