نقش شجریان در احیای موسیقی ردیفی

نقش شجریان در احیای موسیقی ردیفی

یکی ازمهم‌ترین دوره‌های موسیقی کلاسیک ایرانی در نیم قرن اخیردوره همکاری محمدرضا شجریان و محمد رضا لطفی بود. در اوایل دهه پنجاه شمسی وقتی توجه به موسیقی ردیفی ایرانی کم شده بود هنرمندان مرکز حفظ و اشاعه موسیقی اقدام به احیای مجدد این شاخه از موسیقی کردند. در این میان همکاری شجریان و لطفی بسیار بارز بودو سار و آواز ایرانی را به کلی متحول کرد.