موانع پخش آثار محمدرضا شجریان در ایران چه بود؟

موانع پخش آثار محمدرضا شجریان در ایران چه بود؟

گفت‌وگو با محمد حسین آقاسی، وکیل محمدرضا شجریان و شرکت دل‌آوا