سازسازی شجریان؛ چهار دهه تلاش برای اضافه کردن صداهای تازه

سازسازی شجریان؛ چهار دهه تلاش برای اضافه کردن صداهای تازه

سازسازی شجریان قصه دیروز و امروز نیست او بیش از چهار دهه دغدغه ساختن ساز جدید و اضافه کردن صداهای بم تربه موسیقی سنتی ایرانی داشت. این عشق و علاقه با ساخت سنتور شروع شد و در طی سالیان به سازهای دیگر رسید.