تهمورث پورناظری: محمدرضا شجریان یک نماد ملی است

تهمورث پورناظری: محمدرضا شجریان یک نماد ملی است

گفت‌وگو با تهمورث پورناظری، آهنگساز درباره شجریان