زنانی که شاگردان شجریان بودند؛ آموزش زیبایی‌شناسی آواز ایرانی

زنانی که شاگردان شجریان بودند؛ آموزش زیبایی‌شناسی آواز ایرانی

محمدرضا شجریان در کنار اجرای موسیقی، به تدریس هم مشغول بود و شاگردان زیادی تربیت کرد. از جمله این شاگردان یک مادر و دختر هستند: معصومه مهرعلی و سارنگ صیفی‌زاده.

سام فرزانه، خبرنگارمان از آنها درباره کلاس‌هایشان با آقای شجریان پرسیده‌است.