کیوان ساکت: شجریان تنها خواننده‌ای است که تمام دستگاه‌ها را به بهترین شکل خوانده

کیوان ساکت: شجریان تنها خواننده‌ای است که تمام دستگاه‌ها را به بهترین شکل خوانده

گفت‌وگو با کیوان ساکت، آهنگساز و نوازنده درباره شجریان