طراحی که کلاه‌های جالب سر مردم می‌گذارد

طراحی که کلاه‌های جالب سر مردم می‌گذارد

فیلیپ تریسی طراح کلاه‌های خاص برای دربار بریتانیا و مشاهیر آمریکایی، مجموعه کارهایش را در موزه هنرهای معاصر سن پترزبورگ به نمایش گذاشته‌است. او گفته که دلیل این کارش نیاز شدید همه به تفریح و سرگرمی است.

گیل مک لیلن گزارش می‌دهد.