۴۰ سال بعد؛ جان‌لنون، آهنگسازی که از دنیای موسیقی فراتر رفت

۴۰ سال بعد؛ جان‌لنون، آهنگسازی که از دنیای موسیقی فراتر رفت

جان لنون، اسطوره موسیقی راک، چهل سال پیش در چنین روزی به ضرب گلوله کشته شد. ستاره‌ای که دلیل شهرت جهانی‌اش، فراتر از آهنگسازی و حضورش روی صحنه برای اجرای موسیقی بود.

علی خردپیر گزارش می‌دهد.