سرگذشت نوار کاست

سرگذشت نوار کاست

لو اوتنز، خالق نوار کاست، درباره ابداع خود گفته: ما پسر بچه‌هایی بودیم که از بازی لذت می‌بردیم. او با تواضع درباره دستاوردش صحبت می‌کرد. آن 'بازی‌ها' چگونگی گوش کردن ما به موسیقی را عوض کردند. این مهندس هلندی، دو هفته پیش، در سن ۹۴ سالگی درگذشت. او که در شرکت فیلیپس کار می‌کرد اختراع خود را در سال ۱۹۶۳ در یک نمایشگاه الکترونیک در برلین آلمان به نمایش گذاشت. اوتنز تصور نمی‌کرد که این تکه کوچک پلاستیکی کوچکتر از پاکت سیگار، انقلابی در موسیقی به پا کند.