صد سال موسیقی ایران؛ عارف قزوینی پرچم دار ترانه سرایی نوین

صد سال موسیقی ایران؛ عارف قزوینی پرچم دار ترانه سرایی نوین

در دومین قسمت از نگاهی به رویدادهای مهم موسیقی ایران در یک صد سال اخیر، این بار به روزهای آغازین قرن چهاردهم باز می‌گردیم. زمانی که علی اکبر شیدا و عارف قزوینی، دو تصنیف ساز برجسته، مفهوم ترانه‌های ایرانی را دگرگون کردند. در این ایام شاعران آزادی خواه مشروطه مثل میرزاده عشقی اولین تلاش برای اپرانویسی در ایران را آغاز کردند.

فرج بال افکن گزارش می‌دهد.