صد سال موسیقی در ایران؛ حرکت به سوی چند صدایی

صد سال موسیقی در ایران؛ حرکت به سوی چند صدایی

در چهارمین قسمت از مرور مهمترین رویدادهای موسیقی ایران در یک صد سال گذشته به دهه اول قرن چهاردهم خورشیدی باز می گردیم. در این ایام تلاش های اولیه برای پایه گذاری ارکستر سمفونیک تهران آغاز شد. همزمان گروهی از روشنفکران تلاش می کردند مفهوم موسیقی، شعر و ادبیات را دگرگون کنند.

فرج بال افکن گزارش می‌دهد.