صد سال موسیقی ایران؛ دوره طلایی

صد سال موسیقی ایران؛ دوره طلایی

موسیقی ایران سرگذشت پر فراز و نشیبی دارد. احتمالا در شب‌های اخیر، بازخوانی برخی تحولات مهم آن را در یک قرن گذشته با ما مرور کرده‌اید. امشب در ادامه این مجموعه گزارش‌ها به دهه پایانی دوران پهلوی باز می‌گردیم. زمانی که تلویزیون ملی ایران در جهت حفظ و اشاعه موسیقی برنامه‌های متعدد و متنوعی را به اجرا گذاشت.

فرج بال افکن گزارش می‌دهد.